KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ZAMOŚCIU TOMASZ FORNALSKI

PODWALE 6 lok.100
22-300 KRASNYSTAW
Dodatkowe dane kontaktowe:
Tel. 825760576
Fax. 825760576
E-mail: krasnystaw.fornalski@komornik.pl
WWW: www.komornikkrasnystaw.pl
O firmie

 

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek: 7:30 - 17:00

Wtorek,Środa,Czwartek, Piątek: 7:30 - 15:30

 

Rachunek bankowy: PKO BP SA: 69 1020 5356 0000 1702 0147 7371

 

Zakres działania:


Komornik sądowy, jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Podstawą jego działania jest przede wszystkim kodeks postępowania cywilnego i ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

 

Komornik sądowy podejmuje czynności egzekucyjne w celu:

wykonania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych wykonalnych bez zaopatrywana ich w klauzulę wykonalności zasądzających roszczenia pieniężne, (za pomocą wszelkich możliwych sposobów egzekucyjnych: tj. egzekucja z ruchomości, egzekucja z wynagrodzenia za pracę, egzekucja z rachunków bankowych egzekucja z wierzytelności, egzekucja z prawa majątkowych, egzekucja z nieruchomości, egzekucja ze statków morskich);

wykonywanie tytułów wykonawczych zasądzających świadczenia niepieniężne tj. obowiązek wydania rzeczy ruchomej lub dokumentu, wprowadzenie w posiadanie nieruchomości; wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa; wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości; opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób (eksmisja), rozgraniczenie, wydanie nieruchomości;

dokonywanie zabezpieczenie roszczeń świadczeń pieniężnych;

sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;

wykonywanie spisu inwentarza albo spisu innego majątku;

usunięciu oporu dłużnika oraz za wykonanie nakazu w sprawie osadzenia dłużnika w zakładzie karnym.

 

Ponadto Komornik, ma prawo także :

dokonywania doręczeń, zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;

na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru na dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

 

 

 

Obszar działania

Właściwość terytorialna obejmująca obszar działania rewiru Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Tomasza Fornalskiego obejmuje cały obszar właściwości Sądu Rejonowego w Zamościu w szczególności:

miasta:

Krasnystaw, Rejowiec Fabryczny i Zamość;

gminy:

Adamów, Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnobród, Krasnystaw, Kraśniczyn, Leśniowice, Łabunie, Łopiennik Górny, Nielisz, Radecznica, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Rudnik, Siennica Różana, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Wojsławice, Zamość, Zwierzyniec, i Żółkiewka.

 

 

Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru Komornika na terytorium RP, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ZAMOŚCIU TOMASZ FORNALSKI na mapie

Start: (ulica numer, miasto)
PODWALE 6 lok.100
22-300 KRASNYSTAW
biznesindex.pl

Logowanie do panelu

Wszelkie prawa zastrzeżone biznesindex.pl